پورتال اینترنتی بیمه تجارت نو
انتخاب نوع طرح
نوع بیمه نامهحق بیمه بدون مالیات و عوارض ارزش افزوده(ریال)
نوع مورد بیمه تحت پوششخطرات تحت پوششسرمایه(ریال)
اطلاعات بیمه نامه

از تاریخ شروع بیمه نامه

اطلاعات بیمه گذار

/
/
/
/
اطلاعات منزل مسکونی مورد بیمه
سایر مشخصات مورد بیمه
آیا علاوه بر خطرات اصلی ، پوشش های اضافی نیز نیاز دارید؟
انتخابنوع خطر
پیش نمایش بیمه نامه
از تاریخ شروع بیمه نامه
اطلاعات بیمه گذار
/
/
/
/
اطلاعات منزل مسکونی مورد بیمه
سایر مشخصات مورد بیمه
پوشش های اضافی
نوع خطر
دریافت کد رهگیری

کد رهگیری شما جهت تکمیل فرآیند صدور می باشد.


لطفا از کد رهگیری خود جهت تکمیل فرآیند صدور و پیگیری های آتی استفاده نمایید.

جزئیات بیمه نامه

جهت پرداخت اینترنتی بیمه نامه به مرحله بعد مراجعه نمایید.